Strona główna

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej tworzą:

 

  • Szkoła Podstawowa 
  • Branżowa Szkoła
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze.

 

 

Ośrodek prowadzi  nauczanie indywidualne w szkole lub w warunkach domowych, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia realizowanie nauki w zespole klasowym.

 

Zobacz też:https://www.facebook.com/soswrawa/